Cách rút tiền từ Beonpush về ngân hàng

CÁCH RÚT TIỀN TỪ BEONPUSH VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG PAYEER HAY PAYZA

TỪ BEONPUSH CHÚNG TA CÓ THỂ RÚT TIỀN VÀ CHUYỂN TIỀN QUA PAYEER PAYZA ĐỂ TỪ ĐÓ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIỆT NAM.
Nếu bạn chưa có tài khoản Payeer thì có thể đăng ký tại đây.
Nếu bạn chưa có tài khoản Payza  thì có thể đăng ký tại đây.
BẠN THỰC THIỆN THEO 5 BƯỚC ĐƠN GIẢN
Đăng nhập Beonpush, trong phần bảng bên tay trái các bạn thao tác

Chọn WALLET

CHỌN SEND REQUEST

Bước 1:

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét